För att få växtskyddet att fungera behöver du bygga upp rutiner som är praktiskt möjliga för dig att följa. Denna hemsida ger dig konkreta tips på hur du ska lyckas och hur du ska göra för att få det biologiska växtskyddet att fungera och vara säkert.  

Uppdaterad 2014-08-21                                            EUlogga