Klisterskivor, mm

Sätt upp klisterskivor

Många odlare har inga klisterskivor på våren eftersom de anser att det inte är lönt. Då man ser lössen på klisterskivorna är det redan försent. Alltså är det bättre att lägga tid på att regelbundet gå runt och kontrollera plantorna. Vissa växtslag är mer mottagliga än andra och bör hållas extra noga under uppsikt. Exempel på bra värdväxter för bladlus är Calibrachoa, Dahlia, Nicotiana, Calceolaria, margerit, krysantemum, mfl. Detsamma gäller för Frankliniella-trips som gör skador i tillväxtpunkter och blomknoppar. Det är inte alltid man ser trips på klisterskivorna, förrän skadorna syns på blommor som slår ut. Här gäller det att arbeta förebyggande med utsättning av nyttokvalster. 

Placering 

Placeringen av klisterskivor är helt centralt för vad som fastnar där. En bra placering i huset kan vara på ställen där det finns störst risk för att smittan tar sig in exempelvis nära dörrar. De kan även placeras när de kulturer som man vet är extra känsliga för skadegörare och som man vet att man ofta hittar skadegörarna. 

 

För detektion översiktligt 

Sätt dem ca 50 cm över plantorna då får man en bra översiktsbild över vad som finns i husen. Vid lägre placering fångar man in fler men då mera lokalt. Behöver inte vara så många eftersom vita flygare rör sig i hela huset och dras till skivorna. Rekommenderad dos är 50 klisterskivor per ha vilket motsvara 5 per 1000m2. Häng dem i en metallkrok från taket 

 

För detektion kulturvis 

Placera klisterskivorna ca 20-30 cm över plantornas topp vilket ger en mera lokal bild av vad som finns. 5 st per 100 kvm. Fäst på träpinne i krukan eller med metallklipps i bordet 

 

Som fångsmetod 

Skall man använda klisterskivorna som fångsmetod behöver betydligt fler användas. En klisterskiva /2 m2 ca 20-30cm över plantans topp. Fäst på träpinne i krukan eller med metallklipps i bordet. Placera också klistersjok i taket som tar det som flyger in från luftluckorna. De i taket ska gärna sitta högt upp och om det går precis under lamporna så att insekterna dras till dem. Dessa är främst till för att fånga in sorgmyggor samt löss, trips och annan inflygning utifrån.  

 

Färg 

Använd alltid gula skivor som grund. Trips dras till gula skivor lika effektivt som blå skivor.  

Blå skivor kan vara något effektivare på just Frankliniella-trips och gör att du lättare kan räkna tripsen eftersom det är främst trips som dras till dessa. Då det gäller färgskalan på de blå skivorna så är det årsberoende vilken som mest effektiv. Det verkar som om tripsen uppfattar färgen olika beroende på ljusintensiteten.

Material 

Pappklisterskivorna har ett sämre klister och håller inte så länge i vissa fall kan till och med insekter smita från skivorna. De som är lite hårdare har mycket gott klister som håller upp till ett halvt år. (Klisterremsor i taken håller någon stans mellan papp och hårda skivor)  

 

Storlekar 

Det finns många olika storlekar på klisterskivor. Vilken som ska användas är helt beroende på vilken kultur man har och vad som passar i produktionen. Klisterskivor finns även på 100 m rulle för upphängning i tak eller längs med väggar som fångstmetod.

 

Hormonkapslar 

Hormonadderade fångstfällor. För vissa skadegörare finns det kända hormoner som man kan använda för att ännu effektivare locka till sig skadegörarna. Dessa kombineras med fällorna. 

 

Var rädd om fåglarna 

Varje år fångas flera fåglar i klisterskivorna och detta är naturligtvis mycket olyckligt och en tråkig baksida med klisterfällorna som ska undvikas. Fåglarna gör ju dessutom en stor insats då det gäller att fånga in insekter och larver. ”Odlartips”: Sätt på hönsnät över klisterskivorna. Detta hindrar fåglar från att fastna samtidigt som klisterskivorna fortsätter vara effektiva.   

 

 

Användning av klisterskivor: 

1.       Skriv datum på klisterskivan när du hänger upp den 

2.       Läs av klisterskivorna regelbundet skapa en rutin att ex avläsa dem varje måndagsmorgon. 

3.       Ringa in intressanta skadegörare så du vet vilka du har sett tidigare 

4.       Byt klisterskivor när du inte längre kan räkan antalet skadegörare eller när klistret inte längre fungerar. Byt skivor var 14 dag då säsongen drar igång. 

 

Vattenfällor 

Ett sätt att fånga in insekter är att använda vattenfällor. Dessa används främst utomhus i fält och kan med fördel placeras utanför växthuset för att få kontroll på vilka skadegörare som förekommer utanför växthuset för att tidigt kunna vidta åtgärder om exempelvis lusinflygning är på gång. Det finns flera typer av fäller som är mer eller mindre avancerade. Några har exempelvis platser för hormonkapslar föra mera specifik och effektivare fångst. 

Exempel på vattenfällor är ”Silvalure fly trap” samt ”Tutasan watertrop”.

 

 

Insektslampor med el 

Ett effektivt sätt att fånga in insekter och då i första hand nattfly är insektsgrillar eller insektslampor.  

Det finns många odlare som är mycket nöjda med dessa lampor som nattetid lockar till sig nattflyn och sedan oskadliggör dem med varma elspiraler. Det finns olika typer av lampor på marknaden. Jordbruksleverantörerna har lampor som passar extra bra för flugor. Gäller det Duponchelia kan andra lampor passa bättre. Där det varit problem med exempelvis Duponchelia, har olika lamptyper testats för att finna fram till en passande. Lamporna kan kompletteras med klisterskivor som sätts upp i närheten av lampan. Någon odlare har slutat använda dessa eftersom de tycker att problemen ökar med dessa och att de snarare drar tills sig fjärilar och att problemet med larver därmed ökade.