Sommarodling

Biologisk bekämpning är svårt under de varma sommarmånaderna. Det är lätt att skadegörarna får övertag. Därför är det extra viktigt att vara ute med förebyggande åtgärder.

Under denna flik finns exempel i:

  1. - cyklamen
  2. - bollkrysantemum
  3. - gröna växter