Vid angrepp

Vid angrepp av växtskadegörare   

Vissa nyttodjur fungerar bäst då skadegörarna finns i lite större antal. När man har ett konstaterat angrepp av en skadegörare är det viktigt att man behandlar alla stadier, ägg, larver, nymfer samt färdig insekt.  

·         Vectobac – bekämpning av sorgmyggelarver med effekt under 48 timmar 

·         Aphidoletes– Bladlusgallmyggan som är effektiv mot bladlösskolonier. 

·         Chrysoperla– guldögonsländelarven som söker upp bladluskolonier. 

·         Orius– sätts in mot trips, äter vuxna trips och är ett måste om man vill få bukt med tripsproblem.  

·         Amblyseilus swirskii – vid angrepp av Frankliniella trips är denna mera specifik och effektiv. Den är dock dyrare och lämpar sig därför mindre som förebyggande metod. Den är effektivare i lite högre temperaturer.   

·         Diglyphus– används när mineraangreppen blir lite mera allvarliga och då temperaturen är högre 

·         Turex – vid angrepp av fjärilslarver. För att preparatet ska fungera behöver fjärilslarverna äta bladen som är behandlade. Se därför till att så tidigt som möjligt hitta fjärilslarverna. Ju mindre och tunnare larverna är desto större chans att lyckas med behandlingen.  

·         Macrolophus caliginosus - en allätare som äter trips, vita flygare och löss. Macrolophus är ett effektivt nyttodjur som äter stora mängder skadegörare om dagen. Den kan dock göra stickskador i kronbladen och används därför främst i grönsaksproduktion men kan även med fördel användas i kryddodling.