Aktuella växtskyddsmedel

Precis som med kemiska bekämpningsmedel ska alla biologiska och fysikaliska växtskyddsmedel som du använder vara godkända avkemikalieinspektionenför användning. Just nu står vi inför det faktum att allt färre biologiska bekämpningsmedel finns tillgängliga till följd av att användningen av dessa produkter är relativt liten. Det är viktigt att påtala detta så att inregistreringen av biologiska bekämpningsmedel kan underlättas. Vi behöver alla tänkbara växtskyddsmedel framöver. 

 

Här finns underflikar med:

  • -Firmor och deras aktuella  produktregistreringar
  •  
  • -Produktöversikt