Kontroll

Kontroll av plantorna vid hemtag 

Då plantorna kommer hem ska de naturligtvis undersökas noggrant för att kunna upptäcka eventuella skadegörare direkt. Oftast finns det någon i personalen som är lite extra duktig på att hitta skadegörare. Utnyttja gärna detta och delegera uppgiften att kontrollera plantorna. En lupp är ett utmärkt hjälpmedel. Odlartips”:Ett alternativ till lupp kan vara starka läsglasögon (lusglasögon) vid kontroll av plantor. Då slipper du hålla luppen i en hand och kan jobba vidare. Sätt upp rikligt med klisterskivor i förökningsavdelningen så att du tidigt kan ha koll på vilka skadegörare som finns. 

 

Ha koll på substratet 

En inkörsport för svampproblem är sorgmyggor och det är därför viktigt att har ett substrat som är fritt från dessa. En stark och frisk planta står emot växtskadegörare bättre. Ett bra substrat ger en god tillförsel på näring och vatten ger goda förutsättningar för rötterna. ”Odlartips”: Kolla allt hemtaget substrat på sorgmyggor genom att lägg det i en plastlåda med lock exempelvis en gammal godislåda. Fäst fast en gul klisterskiva i toppen på locket och kontrollera skadetrycket.