Svala kulturer

Biologisk bekämpning kan vara svårt vid lägre temperaturer. Det är främst nyttodjuren som kräver en viss minimitemperatur.

Under denna flik finns exempel i:

  1. - Viola/pensé
  2. - Primula
  3. - perenner