Sanering och rengöring

För att undvika skadegörare är det viktigt att se till att man innan varje kultur eller omgång gör rent i husen och på sina odlingsytor. Många skadegörare har utvecklingsstadier som puppor eller vilstadier där de under en tid kan överleva utanför plantan. Rengöring av bordsytor är viktigt men glöm inte andra ytor såsom bevattningsrännor, vävar, väggar, golv och tak. Skadegörare behöver växter för att fullfölja sin livscykel och att vara noga med att ta bort ogräset under borden är därför viktigt.  Om det är möjligt så försök att planera för en period då avdelningen/huset är helt tomt och en sanering kan utföras. Om dessa perioder ligger under sommar eller vinter kan man ta fördel av utomhustemperaturen som kan fungera som värme eller köld behandling.  

Värme eller köldbehandling  

Värmebehandling (solarization) av husen görs under sommaren om man kan planera sin produktion så husen står tomma under några veckor. Första steget är att ta bort allt organsikt material (plantrester, torv m.m.) noga. Sopa plocka upp och tag bort ogräs och vissna plantrester. Rengör rännorna med insekts- eller vanlig såpa.

 

Stäng därefter lufterna i 2-3 dygn. Vuxna skadegörare dör efter ett dygn vid 45-50°C. Eftersom det blir svalare på natten får man försöka hålla det under 2-3 dygn och om det går komma upp i temperaturer på 50°C. Lufta sedan som vanligt under ca tio dagar för att skona borden i växthusen. Upprepa värmebehandlingen igen precis innan huset åter ska fyllas med plantor så bör ev. puppor ha hunnit kläckas i mellantiden.  

 

 

Har du istället tomt under vintern, vilket blir allt vanligare, så utnyttja kylan i husen. Så fort husen blir tomma är det dags att rengöra dem noga och tag bort allt biologiskt material innan köldperioden börjar. Passa bara på så att inte värmesystemet fryser sönder.