Kryddor

Biologisk bekämpning är ett måste i kryddodling, eftersom det är ätliga produkter.

Under denna flik finns exempel i:

  1. - frösådda kryddor
  2. - sticklingsförökade