Vårkulturer

Biologisk bekämpning är en utmaning under vårproduktionen. Ofta är bladlöss det största problemet, men även andr skadegörare kan förekomma. 
Under denna flik finns exempel i:

  1. - pensé
  2. - utplanteringsväxter
  3. - pelargon