Svavellampor

 

Svavellamporna måste stängas av i de hus där man sprider Phytoseiulus, Aphidoletes och Encarsia, mfl. Flera av nyttodjuren är känsliga för höga svavelhalter och klarar därför inte att man har svavellamporna tända.  Det är inte alltid att nyttodjuren dör av svavellamporna eller den försurade bladmiljö som bildas, men det stör deras livsmönster. Ibland hämmas äggläggningen och då försvinner effekten av flera av parasisteklarna som ju lägger ägg i skadegörarna.

 

OBS! Svavel får inte aktivt användas mot mjöldagg, men det är däremot OK att svavelgödsla och därmed få en sidoeffekt mot mjöldagg.