Applicering

All biologisk bekämpning måste komma i kontakt med skadegöraren och en god spridning är därför helt avgörande för resultatet. Många gånger sitter skadegörarna gömda i bladverket och det är därför viktigt att få en god täckning i hela bladverket inklusive undersidan av bladen. Dessutom måste spridningen vara skonsam för nyttodjuren/organismerna så att vitaliteten upprätthålls. Den sprutteknik som används i växthus idag är utformad för applicering av kemiska bekämpningsmedel och behöver anpassas till de biologiska preparatens egenskaper och behov.

 

Här finns flikar som tar upp olika utbringningssätt:

  • -sprutning
  • -blåsning
  • -strö
  • -utplacering
  • -vattning
  •  
  •