Sorgmyggelarver

Sorgmyggor är en inkörsport för svampangrepp och det är därför viktigt att ha en förebyggande biologisk bekämpning av dessa. De biologiska växtskyddsmetoderna för sorgmyggor har dessutom utformats under lång tid och fungerar mycket väl så de är en bra metod att komma igång med om man inte sedan tidigare är van vid biologiska växtskyddsmetoder. 

Det finns flera metoder som ska användas i kombination för optimalast resultat.

Vattna alla krukor med Vectobac (Bacillus thuringiensis) och nematoder (Steinernema feltiae). Strö också ut Hypoaspis i krukorna eller under borden på fuktiga områden. För bäst effekt bör du tillsätta Vectobac och nematoder ovanifrån eftersom det är där sorgmyggelarverna sitter nära rothalsen och där är skaderisken störst för plantan. Ännu effektivare kan det vara att tillsätta dem precis vid plantering som en dos i krukan precis innan plantan planteras.

För att göra miljön kring rothalsen så ogynnsam som möjligt för sorgmyggorna bör man om det är möjligt se till att alltid hålla den översta centimetern i substratet torrt. Detta kan vara lämpligt i de fall då bevattning sker underifrån. Sorgmyggor dras också till ruttnande plantmaterial vilket kan vara en orsak till att de ofta trivs väl i ekologiska substrat med höga andelar kompostmaterial. Extra insättningar och kontroll behövs vid odling i ekologiska substrat.