Under kultur

Rutiner och kontroll löpande under kulturen 

·         Kontrollera löpande kulturerna efter skadegörare 

·         Kontrollera klisterskivorna och byt vid behov 

·         Ta bort ogräset under bordet 

·         Tag bort ogräset utanför huset 

·         Sätt in nyttodjur löpande  

·         Öka doserna då skadetrycket ökar och var med i tid så att uppförökningen inte hinner gå för fort.