Start av kultur

Rutiner och kontroll vid kulturstarten   

En rad av åtgärder behöver göras inför varje kulturstart. 

Jobba efter följande lista: 

·         Se över plantflödet i företaget så att ingen internkontaminering sker 

·         Kontrollera alla plantor noga vi hemtag 

·         Placera nytt plantmaterial samlat och håll det under observation, innan utglesning sker. 

·         Undersök noggrant ditt substrat vid varje leverans, spar en påse som förvaras svalt. 

·         Har det varit problem med vattenflugor och sorgmyggelarver, kan lite jord fuktas i en låda med klisterskiva, för att se smitto trycket innan kulturstart. 

·         Håll torrt och rent under borden. 

·         Se till att har förebyggande sorgmyggebehandling 

·         Sätt upp klisterskrivor, insektlampor och vattenfällor för att ha kolla på skadetrycket  

·         Sätt in ett biologiskt grundskydd förebyggande