Begonia

Begonia kan tyckas vara ett friskt växtslag men är bra värdväxt för flera skadegörare.

Bladlus angriper ofta begonia. Satsa på bladlussteklar med regelbunden insättning. Finns tid och bra utrymmen kan även bankplantor användas. Se upp ifall svavellampor används mot mjöldagg, eftersom svavlet stör parasitsteklarnas arbete. Då kan det vara bättre att använda en sprutning med Topas och skippa svavellamporna.

Även trips förekommer. Kolla klisterskivorna och sätt ut nyttodjur vid behov. Begonia bär då och då med sig dvärgkvalster. Dessa kan Amblyseius ta bara man sätter ut dem i tid.

Dessutom frukar många att få smittade småplantor, drabbade av Fusarium något som sprids vidare med bevattningsvattnet och där endast kemisk bekämpning går att sätta in.