Virussjukdomar

Det finns inga biologiska preparat mot virus. Därför måste man utgå från friskt rensat plantmaterial. Flera virus sprids dessutom med insekter såsom trips och bladlöss. Därför är det angeläget att bekämpa insekter extra noga vid misstanke om virusangrepp.  Vid allvarliga angrepp av virus bör växterna destrueras, eftersom det inte heller finns några kemiska bekämpningsmedel att använda.