Insektsgrillare

Insektslampor med el  

Ett effektivt sätt att fånga in insekter och då i första hand nattfly är insektsgrillar eller insektslampor.  

Det finns många odlare som är mycket nöjda med dessa lampor som nattetid lockar till sig nattflyn och sedan oskadliggör dem med varma elspiraler. Det finns olika typer av lampor på marknaden. Jordbruksleverantörerna har lampor som passar extra bra för flugor. Gäller det Duponchelia kan andra lampor passa bättre. Där det varit problem med exempelvis Duponchelia, har olika lamptyper testats för att finna fram till en passande. Lamporna kan kompletteras med klisterskivor som sätts upp i närheten av lampan. Någon odlare har slutat använda dessa eftersom de tycker att problemen ökar med dessa och att de snarare drar tills sig fjärilar och att problemet med larver därmed ökade.