Saintpaulia

 

Saintpaulia är också en bra värdväxt för trips, främst Frankliniella-trips. Om årerrunt odling sker av en bra värdväxt, ökar smittotrycket markant. genom att bryta odlingsschemat, bromsas uppförökningen av trips.

Även här gynnas tripsen av pollen för sin äggläggning.

Strö ut Hypoapis under borden.

Sätt upp blå och gula klister skivor.

Börja med Amblyseius direkt vid inkrukning. Upprepa insättningen regelbundet. Komplettera med Orius för att kunna oskadliggöra vuxna individer.