Jobba så här 

Hemsidan är indelad i avsnitt utifrån när de olika momenten ska göras kronologiskt men du kan också använda den som uppslagsbok där du kan läsa mer om specifika områden. I varje avsnitt finns tips på hur du gör i praktiken. Tänk på att många aspekter samverkar och det är därför viktigt att du jobbar med alla delarna i växtskyddet. Fokusera på en godrengöring och skapa hållbara rutiner som fungerar i din verksamhet.

Alla delar måste vara med för att det biologiska växtskyddet ska fungera:

·   Rengöring

·   Sanering

·   Kontroll av plantorna

·   God odlingsteknik

·   Växtstärkande

·   Biologisk bekämpning

·   Fysikaliska växtskyddsmedel

·   Skonsamma kemiska växtskyddsmedel

 

Underflik 1: Integrerad produktion (IPM)

Underflik 2: Rutiner